Dňa 17. 9. 2020 sa zúčastnili žiačky III. ZA triedy regionálneho kola vedomostnej súťaže pre stredoškolskú mládež pod názvom Mladý Európan. Súťaž bola realizovaná v 3. kolách. V prvom kole absolvovali vedomostný test, v druhom kole jazykovú súťaž a 3. kolo bolo orientované na dominanty, osobnosti a symboly Európskej únie.

Mladý Európan sa každoročne zameriava na posilnenie participácie občianstva Európskej únie medzi študentami. Podmienkou pre účasť v súťaži bol vypracovaný projekt venovaný  krajine, ktorá v roku 2020 vykonáva  rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.

Naše žiačky: Viktória Júlia Bodorová, Radoslava Halajová, Zuzana Volfová získali 4. miesto.

Mgr. Danica Gondová