V dňoch 28. Až 30.9. 2020 prebiehal Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník.

Jedným z cieľov kurzu pre čisté lesy bez odpadkov bol zber s následným triedením.

 

Mgr. Marek Gáborík