Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si žiaci 2. ročníka pripravili práce na tému Môj jazyk- moja história. Prezentovali tak zaujímavé fakty o jazyku s cieľom upozorniť na bohaté kultúrne dedičstvo.

Vzhľadom k tomu, že máme aj študentov z Ukrajiny, nám bolo umožnené podieľať sa na vzájomnom kultúrnom obohatení.

Aktivity boli doplnené o jazykové hry s cieľom nájsť podobné znaky v slovanských jazykoch, ktoré si vyskúšali tiež žiaci prvého ročníka.

Mgr. Danica Gondová