Dňa 8.10.2020 sa konala preventívna aktivita pre žiakov 1. ročníka na tému Právna zodpovednosť, právne vedomie s cieľom informovať mladistvých o základných právnych normách. Tému objasnil inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene.

Mgr. Danica Gondová