Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sme sa problematike venovali aj v rámci dištančného vzdelávania. Žiaci vypracovali podnetné prezentácie, v ktorých poukázali na dôležitosť ľudských práv v minulosti a súčasnosti. Zároveň sme si pripomenuli 75. výročie vzniku Organizácie spojených národov a 31 rokov od Nežnej revolúcie.

Koordinovala: Mgr. Danica Gondová