Dňa 12. 4. 2022 bola realizovaná vzdelávacia aktivita pre žiakov 1. ročníka v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie vo Zvolene pod vedením sociálneho pedagóga Mgr. Mateja Almášiho, PhD.

Beseda-Sexuálni predátori na internete je zameraná na kybergrooming – na zoznamovanie sa cez internet, popis kybergroomingu, popis sexuálneho predátora a obete, fázy kybergroomingu a na predchádzanie kybergroomingu.

Súčasťou aktivity bola prezentácia a rôzne úlohy k problematike.

Mgr. Danica Gondová