V školskom roku 2022/2023 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

- učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium),
- študijný odbor - 5356 N zdravotnícky asistent (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium).

 

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu

Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu. Kritéria sú dostupné tu.

Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5356 N zdravotnícky asistent je dostupná tu. Kritéria sú dostupné tu.

 

Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.