I. Riadny termín externej časti a písomnej formy

    internej časti maturitnej skúšky 

    • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
    • 14. marec 2018 (streda) – cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk

 

                                                                                                                                                                 

 

Mgr. Jozef Vallašek

      riaditeľ školy