on-line informatická súťaž iBobor

V týždni od 7. 11. 2016. sa žiaci školy zúčastnili on-line informatickej súťaže iBobor. Táto súťaž, ktorá sa postupne rozšírila do 38 európskych krajín vznikla v Litve v roku 2004. V minulom školskom roku sa súťaže zúčastnilo 1 312 253 žiakov základných a stredných škôl. Na Slovensku sa do tohto ročníka súťaže prihlásilo 921 škôl.

V kategórii Junior farby našej školy obhajovalo 9 žiakov II. A triedy. V tejto kategórii na Slovensku súťažilo 8 179 súťažiacich, kde priemer získaných bodov bol 34,37 (medián bol 33,01). Žiak Sebastián Dadík dosiahol 51,01 bodov (87. percentil) a stal sa tak úspešným riešiteľom. Druhým v poradí, čo sa týka dosiahnutého výsledku v rámci školy bol Vladimír Šimko, ktorý dosiahol 49,68 bodov (85. percentil) a tak iba o pár desatín bodu nedosiahol výsledok potrebný pre úspešného riešiteľa.

Súťaž zorganizoval Ing. Ján Chabada