Zdravotnícky asistent

novela zákona o liekoch zo 16. mája 2018 pomenúva toto povolanie novým názvom

PRAKTICKÁ SESTRA