Dňa 1.10.2018 sa žiaci III. A,  III. B triedy zúčastnili exkurzie Leteckej záchrannej služby v Banskej Bystrici. Exkurziou nás sprevádzal vedúci Leteckej záchrannej služby MUDr. Radovan Burian. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov so systémom práce pilotov, lekárov a záchranárov leteckej záchrannej služby. Vybavenie helikoptéry rôznymi pomôckami pri záchrane ľudských životov v extrémnych podmienkach.

Exkurzie sa zúčastnili: Trieda III. A, III. B
Učitelia: Mgr. Karin Ťavodová, PhDr. Ľubica Uhrínová