V rámci projektu Erasmus plus sa 21 žiakov tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy vo Zvolen zúčastnilo zahraničnej mobility v Španielsku a Nemecku. Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe“ trvala štyri týždne na prelome mája a júna a bola zameraná na ošetrovanie seniorov v európskych krajinách.

Stáže prebiehali súčasne v zariadeniach pre seniorov v rezidencii Seniors v Benalmadene pri Malage v Španielsku, kde pôsobilo 14 žiačok a v domove SAH Goyastrasse v Lipsku v Nemecku, kde bolo umiestnených 6 žiačok a 1 žiak.

Medzinárodná mobilita v rámci projektu Erasmus plus žiakom poskytla možnosť overiť si kvalitu odbornej prípravy a aplikovať svoje teoretické vedomosti v praktickej činnosti a získať nové. Žiaci si zároveň rozvíjali komunikačné a sociálne schopnosti; medzi nimi schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch, pružne sa prispôsobiť podmienkam multikultúrneho a multijazykového prostredia, naučiť sa pohotovo reagovať na neočakávané situácie. Mali možnosť nadviazať kontakty s organizáciami v Španielsku a v Nemecku, a tak vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu, získať informácie o poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti o starších ľudí v Španielsku a Nemecku. Získané znalosti v tejto oblasti budú mať možnosť transformovať na Slovensku v ich budúcom zamestnaní.

Na projekte spolupracovali okrem SZŠ Zvolen nasledovné organizácie: EKIP Europa (ES), Residencias Seniors (ES), Vitalis (DE), SAH Goyastrasse (DE).

(sr)