Dňa 9.10.2018 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili projektového vyučovania na tému Čo je múzeum? v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Počas tejto aktivity sa zúčastnení oboznámili s históriou muzeológie, metódami práce a tiež mali možnosť priamo posúdiť význam a funkciu jednotlivých zbierkových predmetov.V závere žiaci v rámci spätnej väzby vypracovali pracovný list.

 

Mgr. Danica Gondová