Dňa 15. 10. 2018 absolvovali žiaci 1. ročníka prednášku na tému Právna zodpovednosť - právne vedomie.

Koordinátor projektu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene sa venoval základnej právnej gramotnosti a problematike prevencie mladistvých vo vzťahu k sociálno- patologickým činom.

Mgr. Danica Gondová