Dňa 25. 10. 2018 bola realizovaná akcia pre žiakov  2. ročníka v spolupráci s RÚVZ vo Zvolene. Prednášajúca Mgr. Gondášová priblížila prítomným problematiku Dopingu.

Téma bola orientovaná na podporu telesného a duševného zdravia a zároveň aj prevenciu sociálno- patologických javov.

 

Mgr. Danica Gondová