Dňa 7. 11. 2018 bola realizovaná vzdelávacia akcia pre žiakov 2. ročníka na tému Kyberšikana. Inšpektor Jozef Michalík  z Mestskej polície vo Zvolene sa zameral na rozlišovanie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach a motivoval žiakov k rozvíjaniu kritického myslenia a väčšej ochrane ich súkromia.

Prednáška bola súčasťou sociálno-patologickej prevencie.

 

Mgr. Danica Gondová