Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na
DOTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční v piatok 14. 12. 2018 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Program:

- informácie o novom študijnom odbore,
- informácie o prijímacích skúškach,
- informácie o uplatnení absolventov školy,
- prehliadka priestorov a vybavenia školy,
- stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy,
- informácie o možnosti absolvovať odbornú prax v zahraničí,
- ukážka vyučovacej hodiny v odborných učebniach ako aplikácia
   injekcie, odber krvi, meranie tlaku, poskytovanie prvej pomoci...
- a veľa iného.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Plagát akcie je na stiahnutie tu.