Dňa 26. 11. 2018 absolvovali žiaci 1. ročníka prednášku v spolupráci s RÚVZ vo Zvolene. Mgr.I.Gondášová interpretovala problematiku Psychohygieny v rámci ktorej hovorila o podpore duševného zdravia, zdravom životnom štýle a holistickom prístupe k zdraviu.

zabezpečila: Mgr. Danica Gondová