Dňa 3.12. 2018 sa žiaci III. ZAA,  III. ZAB triedy zúčastnili odbornej exkurzie Hospic – Dom Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici. Exkurziou nás sprevádzala vedúca odboru Ošetrovateľstva Mgr. Renáta Popundová. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov so sociálno-zdravotníckym komplexom – s hospicovou starostlivosťou, DSS a zariadením pre seniorov.

zabezpečili: PhDr. Ľubica Uhrinová a Mgr. Karin Ťavodová