Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a šťastný Nový rok plný zdravia, pokoja
a pohody Vám prajú

žiaci a pracovníci SZŠ Zvolen

Pour Féliciter 2019