Pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv si žiaci 1. a 2. ročníka vypracovali zaujímavé prezentácie venované tejto problematike. Orientovali sa na súčasnosť ale pripomenuli tiež systém ochrany ľudských práv v minulosti a zároveň zdôraznili ľudsko - právny rozmer v zdravej demokratickej spoločnosti z hľadiska rozvoja demokratických vzťahov a podpory hodnoty ľudského jedinca.

zabezpečila: Danica Gondová