Správa z exkurzie „Prevencia proti fajčeniu“

Dňa 14.12.2018 sa žiaci III.ZAA zúčastnili exkurzie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, kde boli oboznámení so škodlivými účinkami nikotínu na organizmus dospelého človeka, ale aj na plod. Prednášku viedla Mgr. Gondášová – zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene. Žiakov prezentované údaje nútili zamyslieť sa nad negatívami nikotínu.

Žiakov prezentácia zaujala a získali nové poznatky.

Mgr. Záchenská