Dňa 14. 12. 2018 sa žiaci III. ZAB triedy zúčastnili odbornej exkurzie v nemocnici Zelený sen v Banskej Bystrici. Exkurziou nás sprevádzala vedúca odboru Ošetrovateľstva Mgr. Zuzana Juchová. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s jednotkou dlhodobej intenzívnej starostlivosti, oboznámenie sa s oddelením dlhodobo chorých.

Mgr. Karin Ťavodová