Dňa 4.2. 2019 sa zúčastnili žiaci 1. ročníka výstavy v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod názvom Srnec lesný. Súčasťou  výstavy bola prednáška zameraná na charakteristiku, spôsob života, teritorialitu, výskyt, rozmnožovanie tohto najmenšieho predstaviteľa jeleňovitej zveri a zároveň jedného z najrozšírenejších zástupcov raticovej zveri u nás.

Mgr. Danica Gondová