Dňa 7. 2. 2019 sa zúčastnila žiačka II. ZA triedy Bianka Korčoková krajského kola 21. ročníka Olympiády ľudských práv v Banskej Bystrici. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Súčasťou Olympiády bola aj prezentácia - Zručnosti budúcnosti alebo Ako sa pripraviť na svoje prvé zamestnanie.
Žiačka dôstojne reprezentovala našu školu a umiestnila sa medzi úspešnými riešiteľmi Olympiády ľudských práv.


Mgr. Danica Gondová