S poskytovaním prvej pomoci sa môžeme stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Je dôležité, aby sme my  zdravotnícki pracovníci boli schopní podať prvú pomoc každému, kto ju potrebuje. K tomu je potrebné, aby každý z nás získaval v priebehu života teoretické vedomosti a praktické zručnosti podľa najnovších odporúčaní lekárov z urgentnej medicíny.

Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci, kde si mohli žiaci overiť svoje vedomosti a schopnosti. Zároveň v tomto čase prebiehala súťaž v obväzovej technike. Súťaž prebehla podľa  harmonogramu od 8.30 do 13.00 v areály SZŠ Zvolen. Súťažili  žiaci  2. a 3. ročníka denného štúdia.

Víťazné družstvá v prvej pomoci:

1. miesto –   III. ZAB    Kašubová Dušana, Stankovičová Beáta, Vodnáková Tatiana

2. miesto –    II. ZA       Volfová Zuzana, Šlamiarová Zuzana, Monišová Michaela

3. miesto –    II. ZA      Korčoková Bianka, Adamíková Andrea,  Rusiňáková Lucia

Víťazné družstvá v obväzovej technike:

1. miesto -  III.B       Laura  Hradecká, Ester Lucia  Kučerová, Terézia  Liptáková

2. miesto -   III.B       Braňo  Novodomec, Martina  Tudjová, Tália Žiláková

3. miesto -   III. A      Jana Bartošová, Eva Beňová, Gabriela Adamecová

Výhercom srdečne blahoželáme, ďakujeme za odvahu, prácu, ktorú odviedli. Veríme, že sa niečomu novému priučili, získali nové skúsenosti a poznatky, a posunuli sa o ďalší krok vpred.

Za kolektív odborných učiteľov  PhDr. Ľ. Uhrinová, Mgr. M. Kurčíková