Dňa 5. 4. 2019 sa žiaci II. ZA- Michaela Šoucová, Dominika Krajčiová, Erik Výboch zúčastnili regionálneho kola 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie EK v SR v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct.Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii, prispieť k aktívnemu formovaniu euroobčianstva. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Naši žiaci dôstojne reprezentovali školu a získali 4. miesto.

Mgr. Danica Gondová