Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra
pre školský rok 2019/20,  1. kolo - 1. termín + 2. termín sú dostupné tu.