Zápis prijatých uchádzačov o štúdium odboru 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) bude dňa 22. mája 2019 (streda) od 10:00 do13:00 hod. v budove SZŠ Zvolen.

V prípade, že sa v určený termín nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte zást. riaditeľa Mgr. Kopčanovú na č. tel. 0918 820 389.

 

Mgr. J. Kopčanová
zást. riaditeľa