Finále súťaže v prvej pomoci medzi strednými zdravotníckymi školami sa konalo 5. júna 2019 v Lučenci. Prinášame Vám niekoľko fgotografií naších žiakov. Viac o súťaži je publikoivané v článku.