Dňa 26. 6. 2019 bola realizovaná exkurzia pre žiakov 1. ročníka v Banskej Bystrici. Žiaci sa oboznámili prostredníctvom expozície s dejinami Československa po r. 1918, Slovenského štátu, problematikou holokaustu a našou históriou spojenou s udalosťami v r.1948.

 

Mgr. Danica Gondová
Foto: Veronika Holíková, I. ZAB