Ponúkame vykonanie prednášok a praktické ukážky v oblastí zdravotníckej prípravy a prvej pomoci pre žiakov 8.- 9. ročník v trvaní maximálne 2 vyučovacie hodiny v priestoroch vašej školy, v mesiaci október, november, december.

Obsah vzdelávacích aktivít:

- obväzová technika (šatkové, ovínadlové obväzy),
- resuscitácia dospelého, resuscitácia dojčaťa – ukážka na modeloch,
- prvá pomoc pri dusení – Gordonov úder, Heimlichov manéver – ukážka na modeli,
- meranie cukru v krvi glukomerom (učiteľom),
- meranie fyziologických funkcií – tlaku krvi, pulzu,
- zastavenie tepnového krvácania,
- prvá pomoc pri zlomenine ruky, predlaktia,
- polohovanie (základné polohy pre ošetrenie, transport) – uloženie do stabilizovanej polohy, autotransfúznej polohy, protišokovej polohy.

Ponukový list prednášok s praktickými ukážkami prvej pomoci je dostupný tu.