Dňa 17. 10. 2019 absolvovali žiaci 1. ročníka prednášku pod vedením Mgr. Gondášovej z RÚVZ vo Zvolene. Aktivita bola zameraná na zdravý mentálny rozvoj a rôzne metódy ako žiť zdravšie, kvalitnejšie a plnohodnotnejšie.

Mgr. Danica Gondová