Dňa 27. 11. 2019 od 8.00 do 10.00 hod. prebiehala v učebni č. 25  akcia   s názvom Študentská kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Banská Bystrica.  Odberu krvi sa zúčastnilo 13 žiakov denného a externého štúdia a 9 dobrovoľníkov z mesta Zvolen.

Žiaci po vyplnení dotazníkov a občerstvení vstúpili do učebni, kde po zaregistrovaní, absolvovaní testov, vyšetrení a pohovore s lekárkou nasledoval samotný odber na špeciálnom lôžku. Vhodnými darcami krvi sa stalo 16 ľudí. Vďaka odhodlanosti a presvedčeniu žiakov za správnu vec a vďaka profesionálnemu prístupu zdravotníkov prebehla celá akcia úspešne a všetkým darcom ďakujeme za prejavenú ochotu zúčastniť sa humánneho činu. Žiaci ako budúci zdravotnícki pracovníci si uvedomujú, že darovanie krvi je skutočným „ darom života“. Vďakatomuto humánnemu činu zachránia nejeden ľudský život. Veríme, že v ich stopách  budú pokračovať aj ďalší spolužiaci.

Mgr. Petra Mužíková