SZŠ Zvolen v spolupráci s PhDr. Ingrid Čerkalovou, zástupkyňou vedúcej DSS vo Zvolene, organizovala akciu Mikuláš 2019. Žiaci našej školy z III. ZA triedy v kostýmoch Mikuláša, čertov a anjelov si pripravili pre klientov zariadenia DSS pekný program. Zaspievali im niekoľko pesničiek, zarecitovali básničky a klientov potešili aj scénkou o Popoluške. Mikuláš so svojimi pomocníkmi potom rozdával pripravené darčeky, ktoré boli krásne zabalené v rôznych krabiciach. Atmosféra bola veľmi priateľská a príjemná, žiaci sa správali počas  akcie slušne a vytvárali prítomným príjemné chvíle klientom zariadenia, zamestnancom aj hosťom.

PaedDr. Ružena Sekerešová