Dňa 30. 1. 2020 navštívili žiaci 1. ročníka výstavu venovanú Jeleňovi lesnému, kráľovi našich lesov. Oboznámili sme sa so spôsobom života tohto druhu , jeho potravinovými nárokmi, správaním a prirodzeným biotopom.
Výstava pozostáva z textovej , fotografickej časti  a je obohatená o dermoplastické  preparáty jelenej zveri. Žiaci získali zaujímavé informácie prostredníctvom lektora a rozšírili si tak oblasť poznatkov z environmentálnej výchovy.


Mgr. Danica Gondová