Elektronická prihláška pre uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene do 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra
pre školský rok 2021/2022 je dostupná na tejto
stránke.

Kritériá pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene do 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra
pre školský rok 2021/2022 sú dostupné na tejto stránke.

Tlačivo - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti do 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/2022 sú dostupné na tejto stránke.