Pri príležitosti Dňa Zeme sa zúčastnili žiaci prvého ročníka online diskusie o životnom prostredí s manažérom kvality ovzdušia Banskobystrického  samosprávneho kraja, Ing. Ladislavom Bírom. Žiaci pozorne sledovali prezentovanú problematiku, ktorá  bola zároveň súčasťou záverečnej diskusie.

 

Aktivita upozornila na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie.


Mgr. Danica Gondová