Dňa 22. apríla absolvovali žiaci vedomostný kvíz zameraný na oblasť ekológie. Súťažili 4 tímy z 1. a 2. ročníka. Víťazom sa stal tím II. PSB triedy v zložení Ema Beňová, Hana Farkašová a Uršula Knošková.

Žiačky získali za úspešné riešenie kvízu odmenu.


Mgr. Danica Gondová