Dňa 26. 4. 2021 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili vzdelávacej aktivity v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene. Cieľ projektu je zvýšiť právne vedomie študentov a viesť ich tak k zodpovednému prístupu. Preventívny projekt realizoval inšpektor koordinátor prevencie kriminality Jozef Michalík.


Mgr.Danica Gondová