Dňa 6. 5. 2021 sme realizovali na našej škole vzdelávaciu aktivitu v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene pre žiakov 1. ročníka. Projekt bol orientovaný na posilnenie informovanosti v oblasti prevencie rizikového správania mladistvých.


Mgr. Danica Gondová