Tlačivo potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je dostupné tu.

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22:

Por. čís. Kód žiaka Výsledky
1 126 prijatý(á)
2 362 prijatý(á)
3 134 prijatý(á)
4 317 prijatý(á)
5 139 prijatý(á)
6 321 prijatý(á)
7 123 prijatý(á)
8 159 prijatý(á)
9 363 prijatý(á)
10 343 prijatý(á)
11 110 prijatý(á)
12 122 prijatý(á)
13 322 prijatý(á)
14 124 prijatý(á)
15 132 prijatý(á)
16 311 prijatý(á)
17 137 prijatý(á)
18 121 prijatý(á)
19 342 prijatý(á)
20 330 prijatý(á)
21 155 prijatý(á)
22 108 prijatý(á)
23 345 prijatý(á)
24 104 prijatý(á)
25 117 prijatý(á)
26 315 prijatý(á)
27 158 prijatý(á)
28 106 prijatý(á)
29 146 prijatý(á)
30 340 prijatý(á)
31 115 prijatý(á)
32 112 prijatý(á)
33 125 prijatý(á)
34 303 prijatý(á)
35 152 prijatý(á)
36 334 prijatý(á)
37 349 prijatý(á)
38 107 prijatý(á)
39 116 prijatý(á)
40 341 prijatý(á)
41 105 prijatý(á)
42 157 prijatý(á)
43 120 prijatý(á)
44 147 prijatý(á)
45 344 prijatý(á)
46 370 prijatý(á)
47 357 prijatý(á)
48 113 prijatý(á)
49 133 prijatý(á)
50 141 prijatý(á)
51 144 neprijatý(á)
52 143 neprijatý(á)
53 308 neprijatý(á)
54 161 neprijatý(á)
55 356 neprijatý(á)
56 307 neprijatý(á)
57 111 neprijatý(á)
58 101 neprijatý(á)
59 333 neprijatý(á)
60 109 neprijatý(á)
61 351 neprijatý(á)
62 350 neprijatý(á)
63 148 neprijatý(á)
64 316 neprijatý(á)
65 353 neprijatý(á)
66 326 neprijatý(á)
67 136 neprijatý(á)
68 309 neprijatý(á)
69 128 neprijatý(á)
70 324 neprijatý(á)
71 312 neprijatý(á)
72 339 neprijatý(á)
73 358 neprijatý(á)
74 151 neprijatý(á)
75 135 neprijatý(á)
76 337 neprijatý(á)
77 328 neprijatý(á)
78 149 neprijatý(á)
79 130 neprijatý(á)
80 102 neprijatý(á)
81 320 neprijatý(á)
82 160 neprijatý(á)
83 142 neprijatý(á)
84 366 neprijatý(á)
85 145 neprijatý(á)
86 302 neprijatý(á)
87 314 neprijatý(á)
88 150 neprijatý(á)
89 310 neprijatý(á)
90 332 neprijatý(á)
91 114 neprijatý(á)
92 327 neprijatý(á)
93 118 neprijatý(á)
94 369 neprijatý(á)
95 138 neprijatý(á)
96 323 neprijatý(á)
97 360 neprijatý(á)
98 301 neprijatý(á)
99 304 neprijatý(á)
100 319 neprijatý(á)
101 140 neprijatý(á)
102 329 neprijatý(á)
103 103 neprijatý(á)
104 336 neprijatý(á)
105 156 neprijatý(á)
106 129 neprijatý(á)
107 305 neprospel/a
108 313 neprospel/a
109 355 neprospel/a
110 119 neprospel/a
111 127 neprospel/a
112 164 neprospel/a