Dňa 12. 5. 2021 bolo realizované vzdelávacie podujatie v spolupráci s CPPPaP a MsP vo Zvolene. Akcie pod názvom Obchodovanie s ľuďmi sa zúčastnili žiaci 3. ročníka. Získali dôležité informácie v oblasti prevencie a bezpečnosti, dozvedeli sa o rizikách súvisiacich s prácou v zahraničí a zásadách bezpečného cestovania.
Súčasťou preventívneho projektu bol krátky film zameraný na uvedenú problematiku.

Mgr. Danica Gondová