Vážení študenti,

agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu
Veľvyslanectvo mladých.

Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.
Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

Uzávierka prihlášok a projektov je 15. MÁJA 2022

Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Vráťme našej zemi,
čo sme jej vzali.

  _TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY_: Skvalitnenie života, životného
prostredia, cestovného ruchu, verejného priestoru,
kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú

_Prečo sa zapojiť do projektu_: Projekt veľvyslanectvo mladých je
podporovaný diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi
a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva
veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz
svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru,
prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo
prispeje ku skvalitneniu života v našej spoločnosti. Na všetko, čo
chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so
životným prostredím, s výstavbou, rekonštrukciou, projekty
kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko,
čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a
vysokých škôl.

Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť
stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín - s
veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom,
prípadne v inom cudzom jazyku posielajte na
lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo
na web stránke http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/ [2]

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších
autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia
projektov je naplánovaná na jún 2021.

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny - študijné pobyty,
finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu,
platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny.


Ďalšie informácie na: www.velvyslanec-mladych.sk