V spolupráci s RÚVZ vo Zvolene sme pod vedením Mgr. Gondášovej realizovali dňa 23. 5. 2022 preventívnu aktivitu. Reagovali sme tak na nebezpečnú výzvu, ktorá nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi. Účinok voľne predajných liekov môže viesť k nezvratnému poškodeniu zdravia, napríklad trvalému poškodeniu pečene!

Mgr. Danica Gondová