Dňa 23.  septembra bola realizovaná  celoslovenská zbierka Biela pastelka, ktorú organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Žiaci Strednej zdravotníckej školy situovaní na niekoľkých stanovištiach pomáhali Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri realizácii zbierky.

Zakúpením bielej pastelky prejavujeme nielen spolupatričnosť ale umožňujeme nevidiacim a slabozrakým prežívať kvalitnejší život.

Ambasádormi Bielej pastelky sú  moderátorka Adela Vinceová , herec Robert Roth a influencer Fero Joke.

Mgr. Danica Gondová