Dňa 5. októbra 2022 bola realizovaná prednáška pre žiakov 2. ročníka na tému Duševné zdravie a závislosti v spolupráci s RÚVZ vo Zvolene pod vedením Mgr. Gondášovej. Cieľom tejto osvetovej aktivity bolo akcentovať význam duševného zdravia ako neoddeliteľnej zložky života človeka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.

Mgr. Danica Gondová