V priebehu mesiaca október sme so žiakmi 1. ročníka realizovali rôzne aktivity v zmysle pravidla „ Uvažuj skôr, než klikneš.“ Pozreli sme si video, ktoré so slovenskými titulkami sprístupnila Internetová poradňa pre mladých ľudí-IPčko.sk- je to príbeh Amandy Todd, ktorý zasiahol mnoho ľudí. Analyzovali sme jej problém a diskutovali sme o možnostiach pomoci v prípade digitálneho ohrozenia. Definovali sme si naše pozície na internete- príjemca, účastník, aktér. Aké sú príležitosti a riziká vo virtuálnom priestore. Zamerali sme sa aj na manipulácie a hoaxy. Pracovali sme s pracovnými listami a použili sme problémové metódy.

Mgr. Danica Gondová