Dňa 21. 11. 2022 bola realizovaná aktivita pre žiakov 3. ročníka na tému Používanie alkoholu a fajčenie osobami mladšími ako 18. rokov v rámci eliminácie škodlivých prejavov u rizikových skupín žiakov a študentov. Súčasťou preventívneho programu bola aj simulácia stavu opitosti pomocou špeciálnej pomôcky.

Mgr. Danica Gondová