Poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život –  túto schopnosť môže mať každý z nás bez ohľadu na vek. Duchaprítomnosť a znalosť postupov prvej pomoci môžu v kritickej chvíli rozhodnúť o   tom, či budeme svedkom tragédie alebo aktérom hrdinského činu . 

Dňa 13. decembra 2022 sa naše  žiačky Lenka Václavíková a Daniela Burjetová zúčastnili vzdelávacej aktivity v poskytovaní prvej pomoci na VI. ZŠ, M. Rázusa vo Zvolene. Aktivita bola určená pre žiakov 8.ročníka. Naše žiačky demonštrovali základné techniky kardiopulmonálnej resuscitácie, techniky pri dusení , krvácaní a zlomeninách. Žiaci si následne v skupinách vyskúšali poskytovanie prvej pomoci na modeloch. Získali praktické zručnosti v zhotovovaní jednoduchých obväzov. Naučili sa fixovať zlomenú hornú končatinu, zastaviť krvácanie tlakovým obväzom a ošetriť otvorenú zlomeninu. Prajeme im, aby svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti nemuseli nikdy použiť. Ale ak áno, budú pripravení byť aktérmi hrdinského činu.

Mgr. Iveta Hrušková